Κινούμαι Ηλεκτρικά


Οι δικαιούχοι των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί κατά την πρώτη φάση της υπαγωγής στο πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά θα πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία αναρτώντας τα δικαιολογητικά καταβολής της δημόσιας δαπάνης στο πεδίο Έγγραφα Ολοκλήρωσης.
Τα δικαιολογητικά βρίσκονται στο link https://kinoumeilektrika.gov.gr/filehelp/ΤΕΥΧΟΣ%20ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ%20ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.pdf
Τονίζεται ότι η απαιτούμενη φορολογική ενημερότητα αφορά την αιτιολογία έκδοσης για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης!

* Γίνεται υπόμνηση προς όλους προκειμένου να μην αμελούν να πατούν το πλήκτρο Υποβολή που βρίσκεται εντός του πλαισίου των Εγγράφων Ολοκλήρωσης αμέσως μετά την ανάρτηση των δικαιολογητικών πληρωμής .


Σημαντική ενημέρωση:

Οι αιτήσεις για τον β´ κύκλο του προγράμματος θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντος του Απριλίου. Έως τότε δεν είναι εφικτή η εγγραφή νέων χρηστών. Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις με αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων

Περιοχή χρηστών

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεσμοι

Σημαντική Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 το γραφείο εξυπηρέτησης θα λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 09.30 έως τις 17.30 .
Το email παραμένει ως έχει και τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι εδω